Offline

CanThoTEENs tạm ngừng hoạt động!

Đội ngũ CanThoTEENs rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hơn 10 năm vừa qua. Hy vọng một ngày không xa, chúng ta có thể gặp nhau ở 1 phiên bản khác tốt hơn.

Theo dõi CanThoTEENs tại Facebook CanThoTEENs Fanpage